Skip to content

Học bổng phát triển Australia

Cập nhật vào 09/05

Chương trình học bổng phát triển Australia tìm kiếm thêm ứng viên từ khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số. Học bổng bao gồm chi phí học tập, sinh hoạt và đi lại cho bậc sau đại học ở Australia.

Các buổi giới thiệu thông tin dự kiến sẽ được tổ chức tại khu vực Tây-Bắc, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long từ ngày 8/4 đến 6/5.
Ngoài ra, đại diện của các trường đại học Australia cũng sẽ chia sẻ thông tin về các khóa học mà ứng viên nhận học bổng có thể tham gia. Các buổi thông tin dự kiến sẽ diễn ra Hà Nội vào ngày 13/4 và TP HCM vào ngày 15/4.

Điều kiện nhận học bổng:

Tất cả các ứng viên nộp đơn xin học bổng phải đang làm việc trong lĩnh vực phát triển, dù tại cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hay khu vực tư nhân. Các ứng viên được lựa chọn sẽ nhận được gói hỗ trợ toàn diện bao gồm tối đa 10 tháng bổ túc tiếng Anh nếu cần thiết.
Các ứng viên đang làm việc trong lĩnh vực phát triển tại các cơ quan chính quyền địa phương thuộc các địa bàn nghèo (có tên trong danh sách các huyện thuộc 45 tỉnh đã xác định) và các ứng viên là người dân tộc thiểu số, sẽ được đặc biệt ưu tiên và hỗ trợ đào tạo tiếng Anh bổ sung.
Năm 2010, có hơn 250 ứng viên Việt Nam đến từ 45 tỉnh thành, trong đó có 24 ứng viên người dân tộc thiểu số được nhận học bổng trên.

Tham khảo website: http://www.asdiv.edu.vn .

Đánh giá ngay
Back To Top