skip to Main Content

Trải nghiệm 2 năm du học tại Singapore và Australia

Lựa chọn JCU (James Cook University) - Singapore, sinh viên được trải nghiệm môi trường du học tại cả Singapore và Australia (1-2 học kỳ) hoàn toàn theo mức học phí của Singapore. Đặc biệt, sinh viên được lựa chọn…

Back To Top