Skip to content

Các loại học bổng từ chính phủ Úc

Cập nhật vào 09/05

Các bạn muốn đi du học tại Úc, bạn muốn biết các chương trình học bổng tại Úc gồm những loại nào, chúng tôi xin giới thiệu 3 loại học bổng lớn nhất từ chính phủ Úc để bạn tham khảo.

Ba chương trình học bổng từ Chính Phủ Úc là: Học bổng phát triển Úc (Australian Development Scholarship-ADS), học bổng năng lực lãnh đạo Úc (Australian Leadership Awards -ALA), và học bổng Endeavour (The Endeavour Programme -EP).

Học bổng phát triển Úc , học bổng năng lực lãnh đạo Úc  do Cơ quan Phát triển quốc tế Úc (AusAID) quản lý

Học bổng Endeavour  do Bộ GD-KH-ĐT Úc có văn phòng đại diện tại VN là Cơ quan Giáo dục quốc tế Úc (AEI) quản lý.

  • Học bổng ALA cũng cấp học bổng để học viên theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Úc.
  • Học bổng Endeavour cấp cho nhiều bậc học hơn gồm: sau ĐH, sau tiến sĩ, quản lý, cao đẳng, nghiên cứu ngắn hạn và các chương trình trao đổi sinh viên. Trong đó, học bổng Endeavour sau ĐH và sau tiến sĩ cung cấp các hạng mục học bổng khác nhau để theo học từ bốn tháng đến ba năm.
  • Học bổng ADS dành ưu tiên cho khối cơ quan nhà nước, các đơn vị bộ, ngành. Học bổng ADS khuyến khích các ứng viên từ các vùng miền xa xôi nộp hồ sơ.

Những học bổng này đều nhằm mục tiêu:

  • – Nhằm cung cấp những cơ hội phát triển chuyên nghiệp ( chẳng hạn như đào tạo quản lý, đào tạo ngắn hạn, đào tạo quản lý cao cấp hoặc lãnh đạo) cho những người thành công trong công việc kinh doanh¸công nghiệp, giáo dục hoặc chính quyền từ những nước tham gia.
  • – Đạt được những thành công cao nhằm phát triển những kỹ năng và tri thức
  • – Phát triển sụ hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Úc và người dân từ các quốc gia khác
  • – Xây dựng mối quan hệ và mạng lưới giao thiệp giữa Úc và các quốc gia khác
  • – Cho phép ứng viên sau khi học tại Úc trở về đất nước họ để chia sẽ những tri thức đã tiếp thu tại Úc nhằm góp phần xây dựng đất nước mình.

Trình độ tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng trong việc xin học bổng. Yêu cầu về trình độ tiếng Anh có sự khác nhau ở mỗi học bổng. Đối với học bổng ADS, điểm tiếng Anh yêu cầu thấp hơn so với học bổng ALA và học bổng Endeavour vì học bổng ADS có tổ chức đào tạo tiếng Anh ở VN trước khi ứng viên đạt điểm tiếng Anh yêu cầu sang Úc học tập. Điểm yêu cầu tiếng Anh tối thiểu của học bổng ALA và học bổng Endeavour là IELTS 6,5, trong đó không điểm kỹ năng nào dưới 6,0

Đánh giá ngay
Back To Top