Skip to content

Thành phố Tokyo

Thành phố Kyoto Thành phố ở phía nam quận Kyoto, nằm trong lòng chảo phay gãy Kyoto. Cố đô Nhật Bản và từ năm 794 đến 1868, Kyoto, rất nhiều di tích lịch sử, ngày nay là nơi đặt trụ sở chính quyền quận trong và cũng là một trong những thành phố lớn nhất Nhật Bản. Kyoto nổi tiếng với cá sản phẩm dệt và sản phẩm truyền thống và cũng là một trung tâm công nghiệp phát triển mạnh.

Vài điều đặc biệt về hệ thống xe bus ở Nhật Bản

Chúng ta đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để thu hút người dân tham gia giao thông bằng xe buýt. Đã có rất nhiều ý kiến của bạn đọc khắp nơi gửi về tòa soạn chia sẻ những bài học và kinh nghiệm của nhiều nơi trên thế giới. Cùng với quan điểm đó, tôi xin nêu một vài đặc điểm về hệ thống xe buýt của Nhật Bản đang hoạt động rất hiệu quả.

Back To Top