Skip to content

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là gì?

Cập nhật vào 05/09

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú theo tiếng Nhật là 有資格証明書, theo tiếng Anh là Certificate of Eligibility (COE).

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là xác nhận của Cục Xuất Nhập Cảnh của Nhật về tư cách lưu trú hợp pháp của Bạn tại Nhật. Đây là Giấy chứng nhận bắt buộc phải có nếu Bạn dự định lưu trú tại Nhật trong thời gian hơn 90 ngày.

Do đó, những trường hợp không cần phải xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là những trường hợp đi Nhật với Visa ngắn hạn (15 ngày, 30 ngày hay 90 ngày), với những mục đích như:

  • Du lịch (Sightseeing)
  • Họp hành (Business Meeting)
  • Thăm thân nhân (Visiting a Relative)

Những trường hợp bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là những trường hợp đi Nhật với Visa dài hạn (trên 90 ngày), thường với những mục đích như:

  • Đi học
  • Sang Nhật làm việc
  • Sang Nhật định cư

Bạn có thể tham khảo quy định về thủ tục xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú tại website chính thức của Cục Xuất Nhập Cảnh Nhật Bản (tiếng Anh).

Đánh giá ngay
Back To Top