skip to Main Content

Hệ thống giáo dục ở Singapore khác ở Việt Nam

Hệ thống giáo dục tại Singapore được phát triển trên cơ sở mỗi sinh viên đều có những năng khiếu đặc biệt và sở thích riêng biệt. Hệ thống giáo dục ở đây đã áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để giúp học sinh phát triển hết tài năng của bản thân. Dưới đây là một vài điểm khác biệt giữa giáo dục Singapore và giáo dục Việt Nam.

Back To Top