skip to Main Content

Trường Đại học công nghệ Nanyang (NTU)

Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University - NTU) được thành lập năm 1991, và là một trong những trường Đại học công lập lớn nhất Singapore. 1. Giới thiệu về trường Theo bảng xếp hạng năm 2013 của tổ…

Back To Top