skip to Main Content

Nhận 50% học bổng của tập đoàn giáo dục Cambridge

CEG đang tiếp tục tuyển sinh chương trình học bổng lên đến 50% học phí các khóa học khai giảng tháng 9/2013 và tháng 1/2014. CEG là sự lựa chọn tốt cho sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế từ hơn 120 quốc gia trên thế giới.

Back To Top