Skip to content

Trường đại học Y tế và Nha khoa Tokyo

Cập nhật vào 12/10

Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo là một phần của hệ thống đại học quốc gia của Nhật Bản. Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo (không nên nhầm lẫn với Đại học Y khoa Tokyo và Cao đẳng Nha khoa Tokyo) cung cấp chương trình học cử nhân và sau đại học trong khoa y học, nha khoa và các lĩnh vực liên quan.

Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo ban đầu được bắt nguồn từ Bệnh viện Eiraku. Ngôi trường này được thành lập dưới sự giúp đỡ của Trường Nha khoa Quốc gia Tokyo – là trường quốc gia về nha khoa đầu tiên tại Nhật Bản, được thành lập vào ngày 12 tháng 10 năm 1928. Sau đó, ngôi trường được đổi tên thành Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo vào năm 1946. Riêng khoa Y Khoa và Nha khoa đã được thành lập năm 1951, cùng với một viện nghiên cứu dành riêng cho vật liệu, mà sau này được mở rộng thành Viện Vật liệu sinh học và kỹ thuật. Theo quy định của liên minh các trường đại học Quốc gia, Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo đã trở thành một nhánh của Đại học Quốc gia vào năm 2004.

Tổ chức

Các trường đại học

 • Trường Đại Học Khoa học y tế và nha khoa
 • Trường Đại Học Khoa học Chăm sóc sức khỏe
 • Trường Đại Học Khoa học y sinh

Các khoa và trường cao đẳng

 • Khoa Y học
 • Khoa Nha
 • Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học tự do

Viện và Trung tâm Nghiên cứu

 • Viện Vật liệu sinh học và Kỹ thuật
 • Viện Nghiên cứu Y học
 • Viện Công nghệ Thông tin Truyền thông
 • Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Y khoa và Nha khoa
 • Trung tâm nghiên cứu Y khoa và Nha khoa Khoa học
 • Trung tâm thực nghiệm động vật
 • Trung tâm giao lưu quốc tế 
 • Khoa học đời sống và trung tâm nghiên cứu sinh học
 • Trung tâm nghiên cứu quốc tế cho khoa học phân tử trong răng và các bệnh về xương (Chương trình COE toàn cầu)

Bệnh viện đại học

 • Bệnh viện Đại học Y khoa (800 giường)
 • Bệnh viện Đại học Nha khoa (60 giường, 317 đơn vị ghế nha khoa)

Giao lưu quốc tế

Đại học Y tế và Nha khoa Tokyo có hơn 200 sinh viên quốc tế, chủ yếu là từ các nước châu Á. Trường đại học có chương trình trao đổi và thỏa thuận liên kết với các trường đại học từ hơn 25 quốc gia khác. Từ năm 2002, trường đại học đã có một thỏa thuận với đối tác là Viện y tế quốc tế Harvard liên quan đến tăng cường các chương trình giáo dục của TMDU. Một chương trình trao đổi giữa khoa Y với trường Hoàng gia London đã được đưa ra vào năm 2004. Các giảng viên nha khoa có thỏa thuận với một số trường học ở Mỹ, Anh, Úc và Canada.

Đánh giá ngay
Back To Top