Skip to content

Học bổng Global 30 – Du học Nhật bằng tiếng Anh

Cập nhật vào 05/09

Nếu bạn không biết một chữ tiếng Nhật nào và muốn đến Nhật học hoàn toàn bằng tiếng Anh thì đây chính là cơ hội học bổng hiếm có!

Chương trình Global 30 là một chương trình học bổng đặc biệt của chính phủ Nhật dành cho sinh viên quốc tế với mục đích quốc tế hóa môi trường học ở đại học, giúp sinh viên Nhật Bản và sinh viên các nước có cơ hội học hỏi lẫn nhau và xây dựng một network mang tính quốc tế, đáp ứng cho nhu cầu quốc tế hóa ngày càng mạnh mẽ hiện nay.

Hiện tại, có 13 trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Nhật đang tham gia vào chương trình học bổng này.

1. Nếu nhận được học bổng này thì sẽ được học ở những trường nào?

Bạn sẽ được học tại một trong 13 trường đại học dưới đây:

2. Học bổng này bao gồm những gì (vd: tiền học bổng hàng tháng, học phí, vé máy bay…)?

Không có một quy định cụ thể nào về mức học bổng. Mỗi trường có một chính sách riêng cho những sinh viên tham gia chương trình Global 30 này. Vì vậy bạn nên vào website của từng trường để xem thông tin cụ thể.

3. Học bổng này dành cho bậc học nào?

Chương trình học bổng này dành cho cả bậc Sau Đại học và cả Đại học. Tuy nhiên, phần nhiều là dành cho bậc Đại học. Bạn nên vào website của từng trường hoặc trường mà bạn yêu thích để xem chi tiết.

4. Nộp hồ sơ xin học bổng ở đâu?

Hiện tại, các trường ĐH trên đã cho phép apply online tại website của trường, có hướng dẫn rất chi tiết.

5/ Thời hạn nộp hồ sơ xin học bổng?

Mỗi trường mỗi khác, ví dụ trường ĐH Nagoya thì bắt đầu nhận hồ sơ vào đầu tháng 9 cho chương trình học bắt đầu vào tháng 4 hàng năm.

Đánh giá ngay
Back To Top