skip to Main Content

Đại học James Cook

James Cook University là trường đại học lớn tại Úc - Trường được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1970 tại thành phố Townsville,  mang tên nhà thám hiểm - thuỷ thủ người Anh “James Cook”. Trường được xếp…

Back To Top