Skip to content

Đại học James Cook

Cập nhật vào 23/09

James Cook University là trường đại học lớn tại Úc – Trường được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1970 tại thành phố Townsville,  mang tên nhà thám hiểm – thuỷ thủ người Anh “James Cook”.

Trường được xếp hạng hàng đầu trong công tác nghiên cứu và giảng dạy trong nhiều lĩnh vực môi trường, sinh thái, công nghệ thông tin và có sự phối hợp với nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu trên thế giới.Chương trình học đa dạng của James Cook University tại Singapore do giáo viên của Úc và Singapore giảng dạy.Được cấp bằng bởi trường đại học danh tiếng James Cook University (Úc).

I.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Khoá học

Thời gian

Học phí (SGD) ***

Khai giảng

 1

Tiếng Anh (4 cấp độ)

2 tháng/cấp độ

2.140/cấp độ

Tháng 1,3,5,7,8,10

DỰ BỊ ĐẠI HỌC

1

Dự bị đại học

8 tháng

8.560

Tháng 5

ĐẠI HỌC

1

Quản trị kinh doanh

 

2 năm

 

 

41.730

 

Tháng 3, 7, 10

 

2

Quản trị Marketing

3

Quản lý du lịch

4

Quản lý khách sạn

5

QTKD kinh doanh Quốc tế

6

Công nghệ thông tin

7

Tâm lý học (Bằng danh dự)

3 năm

56.710

CAO HỌC

1

Thạc sĩ QTKD kinh doanh Quốc tế

1 năm

25.757

Tháng 3, 7, 10

2

Thạc sĩ Tài chính kế toán

3

Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực

4

Thạc sĩ Quản trị Marketing

5

Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Net working)

6

Thạc sĩ Công nghệ thông tin (E-Business)

7

Thạc sĩ Quản lý khách sạn và du lịch

8

Thạc sĩ Kế toán

Tháng 10

9

Thạc sĩ bằng kép Công nghệ thông tin (E-Business) và Quản trị kinh doanh

16 tháng

34.342

Tháng 3, 7, 10

10

Chứng chỉ sau Đại học Quản lý du lịch quốc tế

4 tháng

8.025

11

Bằng Diploma tâm lý học

1 năm

14.980

 II. YÊU CẦU NHẬP HỌC

Chương trình Đại học (Cử nhân)

Chương trình Cao học (Thạc sỹ)

Chương trình dự bị đại học

Tốt nghiệp PTTH
Điểm trung bình: từ 7.5 trở lên

Tốt nghiệp Đại học

Hoàn tất 11 với ĐTB: >6.0

              12 với ĐTB: <7.5

IELTS 6.0/TOEFL 550

IELTS 6.0/TOEFL 550

IELTS 5.5/ TOEFL 525

 

 

 

 *Chú ý: Nếu học sinh chưa có chứng chỉ IELTS/TOEFL thì có thể học dự bị tiếng Anh tại trường trước khi học chính khóa.

Đánh giá ngay
Back To Top