skip to Main Content

Quy định về việc làm thêm khi du học Úc

Khi đã có giấy phép làm việc, sinh viên có thể làm thêm tối đa 20 giờ/tuần trong thời gian học. Tuy nhiên, sinh viên chưa thể làm việc nếu họ chưa bắt đầu khóa học tại Úc. 1. Giấy…

Back To Top