skip to Main Content
Học Viện Holmes

Học viện Holmes

Được thành lập năm 1963, học viện Homles đã bước đầu xây dựng một truyền thống tự hào của các doanh nghiệp xuất sắc với việc thành lập một trường cao đẳng thương mại ở Melbourne của Úc. Đến năm 1986, Homles đã thiết lập đầu tiên của Victoria, công nhận các trung tâm Anh ngữ tư nhân và và tập đoàn giáo dục Homles, một  thực thể được tôn trọng hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của Úc. Và hiện nay cơ sở chính của Holmes được đặt tai Trung tâm thành phố Melbourne, Úc.

Học viện Holmes có các cơ sở đào tạo tại trung tâm các thành phố lớn khác của Úc như Sydney, Gold Coast và Caims. Holmes cung cấp đa dạng các khóa học như Tiếng Anh, Trung học phổ thông, Cao đẳng nghề, Đại học và sau đại học. Ngoài ra Holmes liên kết với một trường Đại học công lập danh tiếng University of Newcastle để đào tạo các khóa học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Chính vì các khóa học đa dạng, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, tiên nghi, và chất lượng giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu, Holmes đã thu hút được đông đảo sinh viên Quốc tế theo học và đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Để biết them thông tin chi tiết về Học viện Holmes, các bạn truy cập vào Website: www.holmesinstitute.edu.au.

Một số thông tin về khóa học thế mạnh, học phí, và yêu cầu đầu vào của trường;

STT

Khóa học

Thời gian

Học phí (AUD/năm)

Yêu cầu

1

Thạc sĩ

1.5 năm

16.800

IELTS 6.0

Tốt nghiệp DH

2

Chứng chỉ sau đại học

1 năm

16.800

3

Cử nhân

3 năm

16.800

IELTS 6.0

Tốt nghiệp PTTH

4

Cao đẳng

1-2 năm

12.500

5

Lớp 11-12

1 năm

12.500

IELTS 4.5 – 5.5

Lớp 10

6

Tiếng Anh

5 – 48 tuần

345/tuần

Áp dụng cho mọi đối tượng

* Tất cả các khóa học đều nhập học vào tháng 3, 7 và tháng 11 hàng năm. Khóa tiếng Anh nhập học hàng tuần. Nếu sinh viên chưa có điểm IELTS, có thể theo học một khóa tiếng Anh trước khi bắt đầu chính khóa.

 

Back To Top