Skip to content

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ vào Đại học Nhật Bản

Cập nhật vào 21/07

Những giấy tờ cần chuẩn bị

– Một hộ chiếu còn hiệu lực

– Chứng minh khả năng tài chính.

– Chứng minh ít nhất 12 năm học tại quê nhà hoặc chứng minh hoàn thành chương trình dự bị đại học đối với chương trình Đại học, hoặc bằng Cử nhân và tương đương đối với chương trình Cao học

Một số giấy tờ cần thiết khác

– Giấy tờ chứng nhận khả năng nói, đọc, viết tiếng Nhật.

– Thư giới thiệu của Đại sứ quán Nhật ở Việt Nam

– Thư giới thiệu từ trường đại học ở Việt Nam nếu bạn dự định tham gia chương trình trao đổi hoặc một kỳ/năm ở Nhật.

– Ít nhất một thư giới thiệu từ giảng viên hoặc người hướng dẫn của bạn.

– Tài liệu chứng minh bạn đã đỗ Đại học.

Kỳ thi đầu vào

Những kỳ thi này được tổ chức hai lần một năm, thường vào tháng Sáu và tháng Mười Một. Mọi sinh viên Nhật đều phải tham gia kỳ thi này để vào đại học, nhưng kỳ thi của họ sẽ khó hơn rất nhiều so với kỳ thi của các sinh viên nước ngoài.

Đánh giá ngay
Back To Top