Skip to content

Đại học NUS – Singapore, cách đăng ký và thi tuyển

Cập nhật vào 22/08

Các bạn học sinh (HS) đang học lớp 12 tại Việt Nam đều có thể nộp đơn dự tuyển vào NUS. Nhà trường không đưa ra yêu cầu bắt buộc nào về số điểm hay thứ hạng của HS khi nộp đơn.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

  1. Đơn online (điền đơn tại đây).
  2. Học bạ hoặc phiếu điểm lớp 11. Qua đó, nhà trường sẽ xét điểm các môn Anh, Văn, Toán, Lý, Hóa (hoặc Sinh), Sử (hoặc Địa) tùy ngành chọn thi (có thể gửi kèm thêm học bạ lớp 10).
  3. Các giấy tờ về giải thưởng, thành tích học tập, thành tích văn thể mỹ, hoạt động xã hội từ cấp hai đến cấp ba (nếu có).
  4. Giấy khai sinh.
  5. Lệ phí nộp đơn là 20 SGD hoặc 15 USD bằng bankdraft (hối phiếu, mua tại ngân hàng) hoặc trả bằng thẻ tín dụng (ghi số thẻ tín dụng vào đơn gởi đi).

Hàng năm, NUS chỉ tuyển sinh một lần từ 15/10 đến 31/12 và trong thời gian đó, bạn phải chuẩn bị tất cả hồ sơ nêu trên để nộp vào trường. Nếu hồ sơ của bạn nào có tính cạnh tranh thì trường sẽ mời các bạn này tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường. Tất cả những ngành học sẽ có môn thi tương ứng, bạn có thể tham khảo về ngành học và môn thi theo nguyện vọng của mình.

Đánh giá ngay
Back To Top