Skip to content

University Programs Navitas

Cập nhật vào 09/10

Tập đoàn Navitas là tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát triển và cung cấp các dịch vụ giáo dục và giải phát học tập một cách hiệu quả nhất. Hệ thống các học viện của Navitas mang đến cho sinh viên quốc tế nhiều sự lựa chọn thích hợp về khóa học, thời gian học và địa điểm học. Các trường thuộc Navitas liên kết với các trường Đại học hàng đầu ở Úc, Anh, Canada và Singapore giúp học sinh chuyển tiếp một cách dễ dàng nhất.

Tại Úc các học viện của Navitas nằm trong khuôn viên các trường Đại học lớn như Đại học Macquarie ở Sydney, Đại học Deakin ở Melbourne, Đại học Griffithe ở Brisbane, Đại học Nam Úc tại Adelaide, Đại học Công nghệ Curtin tại Perth. Tại Anh, các học viện của Navitas nằm trong khuôn viên của các trường Đại học danh tiếng như: Đại học Brunel, Đại học Hertfordshire ..

Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên quốc tế lựa chọn học tại Navitas với các khoá học tiếng Anh, PTTH, Dự bị đại học, Cao đẳng chuyên tiếp lên Đại học và Sau đại học (Pre-Master, Master).

Đặc biệt, những học sinh xuất sắc có thể nhận học bổng từ 25% – 100% của các trường thuộc hệ thống của Navitas.

Hệ thống các trường của Navitas:

Úc:

 • Trường Anh ngữ ACL
 • Trường Australian Campus Network ( ACN)
 • Trường Anh ngữ của Đại học Nam Úc ( CELUSA, Adelaide)
 • Cao đẳng quốc tế Curtin ( CIC, Perth)
 • Học viện Công nghệ Curtin Sydney
 • Cao đẳng Eynesbury, Adelaide
 • Trung tâm Anh ngữ Hawthorn, Melbourne
 • Đại học Macquarie
 • Học viện Kinh doanh và Công nghệ Melbourne (MIBT)
 • Học viện Kinh doanh và Công nghệ tại Perth (PIBT)
 • Học viện Kinh doanh và Công nghệ Queensland (QIBT)
 • Học viện Kinh doanh và Công nghệ Nam Úc (SAIBT)
 • Học viện Kinh doanh và Công nghệ Sydney (SIBT)

Singapore:

 •  Học viên Curtin Singapore

Canada:

 • Cao đẳng quốc tế Fraser (FIC, Vancouver)
 • Cao đẳng quốc tế Manitoba (ICM)

The Uk:

 • Cao đẳng quốc tế Cambridge Ruskin (CRIC, Cambridge)
 • Cao đẳng quốc tế Kinh doanh và Công nghệ HIBT (University of Hertfordshire)
 • Cao đẳng quốc tế Porstmonth (ICP)
 • Cao đẳng quốc tế Wales Swansea (ICWS)
 • Cao đẳng quốc tế Kinh doanh và Công nghệ London (LIBT)
 • Cao đẳng quốc tế Plymouth Devon (PDIC)
Đánh giá ngay
Back To Top