Skip to content

Các loại học bổng của Vương Quốc Anh

Cập nhật vào 09/05

Bộ Ngoại giao Anh có một số chương trình học bổng và học giả nghiên cứu nhằm giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng tương lai, các nhà tư tưởng, các nhà hoạch định chính sách sang theo học tại Vương quốc Anh.

1.Chevening

Chương trình Chevening dành các xuất học bổng cho các sinh viên trẻ quốc tế sau đại học sang theo học tại Vương quốc Anh. Mục đích của chương trình nhằm thu hút và tuyển chọn các ứng cử viên có nhiều triển vọng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.
Các xuất học bổng được dành cho hơn 150 quốc gia và tạo điều kiện cho những sinh viên tài năng đã tốt nghiệp đại học cũng như các cán bộ chuyên môn trẻ làm quen với Vương quốc Anh và học những kỹ năng phục vụ lợi ích cho đất nước họ. Chương trình này hiện dành khoảng 2.300 xuất học bổng mới mỗi năm cho sinh viên theo học các chương trình sau đại học, hoặc sang nghiên cứu tại các chường đại học hay cao đẳng của Vương quốc Anh.

Khi các sinh viên tốt nghiệp, họ có thể tham gia vào mạng lưới cựu sinh viên Chevening. Mạng lưới này dự kiến sẽ trở thành một trong những mạng lưới thân thiện được ủng hộ tích cực và lớn nhất trên thế giới.

Chương trình học bổng Chevening được thành lập năm 1983 và được lấy tên theo khu dinh thự chính của Bộ trưởng Ngoại giao Anh ở Kent. Các xuất học bổng do Bộ Ngoại giao cấp và Hội đồng Anh quản lý.

2. Marshall

Mỗi năm có 40 học giả Mỹ được chương trình Học bổng Marshall chọn theo học các chương trình hai năm dành cho sinh viên đại học hoặc sau đại học tại một trường đại học của Anh, mọi chi phí do chính phủ Anh tài trợ. Mỗi xuất học bổng là hai năm.

Những chương trình như thế này góp phần xây dựng các mối quan hệ bền vững xuyên Đại Tây Dương, và các học giả Marshall đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Anh, giữa chính phủ, các trường đại học và các tổ chức của hai nước.
Chương trình học bổng này bắt đầu từ năm 1953, thể hiện cử chỉ cảm ơn của Chính phủ Anh về sự hỗ trợ của Mỹ trong việc tái thiết châu Âu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai – Kế hoạch Marshall – và đồng thời tôn vinh những tư tưởng chung của cả hai bên. Chương trình học bổng này do Bộ Ngoại giao tài trợ.

3. Khối thịnh vượng chung

Chương trình Học bổng và Học giả Khối thịnh vượng chung (CSFP) là một chương trình cấp học bổng cho những sinh viên và học giả thuộc các nước trong Khối thịnh vượng chung được chọn vì năng lực và tiềm năng học thuật cao của họ nhằm giúp những người này khi trở về nước sẽ có khả năng đóng góp quan trọng vào đời sống và sự phát triển của đất nước họ. Chương trình này tạo ra một mạng lưới cơ hội học thuật trong toàn Khối thịnh vượng chung.
Cho đến nay, hơn 25.000 công dân thuộc Khối thịnh vượng chung được cấp học bổng – nhiều người trong số này tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu để đạt trình độ cao hơn trong lĩnh vực của họ. Đa số các xuất học bổng này dành cho sinh viên sau đại học.

Một trong những nguyên tắc chỉ đạo của chương trình là căn cứ vào mối quan hệ hợp tác song phương cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm giáo dục giữa tất cả các nước trong Khối thịnh vượng chung.

Ngân sách tài trợ cho chương trình là từ Bộ Ngoại giao và Bộ Phát triển Quốc tế. Cả hai cơ quan CSFP và Ủy ban Học bổng Khối thịnh vượng chung – cơ quan chịu trách nhiệm về sự tham gia của Vương quốc Anh trong CSFP – được thành lập năm 1959.

Đánh giá ngay
Back To Top