Skip to content

Hệ thống giáo dục vương quốc Anh

Cập nhật vào 23/09

Được xem là tiêu chuẩn vàng về giáo dục, hệ thống giáo dục Anh đã ảnh hưởng nhiều đến các quốc gia khác. Anh còn là ngôi nhà của các trường đại học danh tiếng thế giới.

Hệ thống giáo dục Vương Quốc Anh

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học – GCSE

Chứng chỉ A – A-levels

Khoá Dự bị đại học – Foundation Programme

Bằng Đại học – Bachelor Degree

Khoá Dự Bị Thạc Sỹ – Pre-Masters Course

Khoá Thạc Sỹ – Master’s Degree

Khoá Tiến Sỹ – Doctorate

Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học – GCSE (General Certificate of Secondary Education)

GCSE là chứng chỉ tốt nghiệp trung học mà học sinh thường thi vào lứa tuổi 16. Chứng chỉ này là cách đánh giá quá trình học tập của học sinh phổ thông trung học và ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn các khoá học tiếp theo của học sinh tại Anh Quốc. Chứng chỉ GCSE có thang điểm từ A* là cao nhất đến G là thấp nhất. IGCSE (International GCSE) là chứng chỉ tương tự với GCSE nhưng được quốc tế công nhận.

Chứng chỉ A – A-levels

A-Levels là khoá học 2 năm (hoặc 18 tháng, tùy theo trường và ngành học) dành cho học sinh sau khi đã lấy chứng chỉ GCSE với điểm số từ A* đến C ở 5 môn học trở lên. Đây là một khoá học được nhiều học sinh ở Anh và học sinh quốc tế lựa chọn để có thể được các trường Đại học tại Anh xét tuyển.

Hiện tại, chương trình A-Levels được chia ra thành hai phần AS và A2 để học sinh có thể chọn lựa nhiều môn học và việc đánh giá quá trình học tập của các em đượ chính xác hơn. Phần AS, học sinh thường chọn 4 môn học, mỗi môn có 3 học phần và học sinh sẽ thi các môn học lựa chọn vào cuối năm thứ nhất.

Phần A2, học sinh chọn ra 3 môn trong số những môn đã học tại bậc AS để học tiếp chuyên sâu hơn. Mỗi môn học cũng có 3 học phần và học sinh sẽ thi các môn A2 vào cuối năm thứ 2. Thang điểm của các kỳ thi AS và A2 là từ A đến E, điểm trượt là điểm U. Với mỗi môn học, 3 học phần A2 sẽ được cộng với 3 học phần AS để tạo thành một môn A-Level đầy đủ. Kết quả của môn A-Level đầy đủ này là điều kiện để xét tuyển vào đại học.

Với việc thiết kế chương trình như vậy, các học sinh học chứng chỉ A-Levels ngoài việc chuyên sâu vào các môn học lựa chọn để phục vụ cho việc tuyển sinh vào đại học còn được cung cấp các kỹ năng cần thiết khác để chuyển từ bậc học phổ thông lên đại học.

Khoá Dự bị đại học – Foundation Programme

Đây là khoá học dành cho học sinh quốc tế đã tốt nghiệp phổ thông trung học ở nước mình nhưng lại muốn vào học tại các trường đại học ở Vương quốc Anh. Khoá học này thường kéo dài 1 năm và được thiết kế theo chuyên ngành cụ thể cùng với chương trình bổ trợ, nâng cao tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết cho bậc học đại học. Tuy nhiên, vì khoá học này không phải là chương trình chung của quốc gia mà được các trường cao đẳng hay đại học trực tiếp giảng dạy, do đó không phải tất cả các trường đại học tại Vương Quốc Anh đều chấp nhận kết quả của chương trình này. Để có thông tin chi tiết và chính xác về các trường đại học chấp nhận kết quả của khoá học Foundation, bạn nên tim hiểu cụ thể thông tin của từng trường tổ chức khóa học này.

Ưu điểm của khoá học Foundation so với chương trình học Chứng chỉ A-Levels là thời gian ngắn hơn, tiết kiệm chi phí và phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên đã kết thúc bậc trung học ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi chọn khoá học Foundation, bạn cần phải xác định chuyên ngành đại học của mình từ trước và tham khảo danh sách các trường đại học sẽ chấp nhận kết quả của khoá học Foundation mà bạn lựa chọn.

Bằng Đại học – Bachelor Degree

Thông thường, một khoá học đại học (undergraduate degree) ở Anh kéo dài 3 hoặc 4 năm tuỳ theo sự lựa chọn của sinh viên. Mỗi năm học, sinh viên sẽ phải học một số môn học bắt buộc (core modules) và được chọn một số môn lựa chọn (optional modules). Kết quả học của mỗi năm học sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp đại học.

Một năm học đại học tại Anh thường được chia thành các kỳ (terms): Kỳ 1 từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 12; Kỳ 2 từ tháng 1 đến tháng 3; và Kỳ 3 từ tháng 4 đến tháng 6. Trong hai kỳ học đầu, mỗi môn học thường sẽ có 2 cách giảng dạy khác nhau, ở giảng đường (lecture) với rất nhiều sinh viên tham dự hay thảo luận tại lớp (seminar) chỉ với khoảng từ 10 đến 20 sinh viên. Kỳ học thứ 3 thường dành cho sinh viên làm luận văn và chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi cuối năm. Điểm số của từng môn sẽ thường được tính theo phần trăm, với phân loại bằng cấp như sau: 70% trở lên là bằng loại 1 (First Class); từ 60% đến 69% là bằng loại 2:1 (Upper Second Class); từ 50% đến 59% là bằng loại 2:2 (Lower Second Class); từ 40% đến 49% là bằng loại 3 (Third Class); dưới 40% là điểm không đạt (fail)

Ngoài chương trình học chính thức, sinh viên có thể đăng ký học thêm các môn ngoại ngữ và kỹ năng khác cũng như tham gia vào các hoạt động ngoại khoá như thể thao, tham gia vào các câu lạc bộ và hội những sinh viên cùng sở thích.

Khoá Dự Bị Thạc Sỹ – Pre-Masters Course

Khoá học này dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và muốn chuyển tiếp sang học khoá Thạc sỹ tại Vương Quốc Anh. Khoá học dự bị thạc sỹ sẽ trang bị cho bạn các kiến thức và kỹ năng cần thiết, cũng như chương trình đào tạo tiếng Anh để thi chứng chỉ IELTS. Do chương trình đào tạo Thạc sỹ ở Anh thường chỉ kéo dài 1 năm, sinh viên cần có sự chuẩn bị tốt về mặt ngôn ngữ, kỹ năng, cũng như các kiến thức cần thiết cho ngành học.

Do vậy, khoá học Pre-Masters là một lựa chọn phù hợp với những sinh viên muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tốt nhất cho khoá học Thạc sỹ của mình. Tùy theo khả năng và kinh nghiệm của mỗi người, khoá học này có thể kéo dài từ 3 tháng đến 9 tháng.

Khoá Thạc Sỹ – Master’s Degree

Khác với chương trình thạc sỹ của một số quốc gia, các khoá học thạc sỹ (Masters) ở Anh Quốc đi thẳng vào đào tạo chuyên sâu nên thường chỉ kéo dài 1 năm. Như vậy, một khoá học thạc sỹ ở Anh sẽ có ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của bạn ít hơn, nhưng lại tiết kiệm được nhiều chi phí sinh hoạt hơn. Cũng do khoá học chỉ kéo dài 1 năm, các sinh viên cần có sự chuẩn bị thật tốt về mặt ngôn ngữ và kỹ năng trước khi bắt đầu khóa học.

Hình thức học của các khoá thạc sỹ tại Anh bao gồm nghe giảng trên lớp xen lẫn với thảo luận và học theo từng nhóm nhỏ. Điểm tốt nghiệp thường được lấy từ điểm thi cuối năm kết hợp với các điểm trong quá trình học. Kết thúc khoá học, các học viên sẽ phải chuẩn bị một bài luận từ 10.000 đến 15.000 từ để được cấp bằng tốt nghiệp.

Khoá Tiến Sỹ – Doctorate

Khoá tiến sỹ là một chương trình nghiên cứu kéo dài ít nhất là 3 năm, kết thúc bằng một bài luận án khoảng 70.000 từ. Bài luận án này phải có thể xuất bản được và phải chứng minh được những nghiên cứu, phát hiện mới. Đa số các khoá tiến sỹ bắt đầu bằng một năm học nhằm tăng cường kiến thức và phát triển kỹ năng nghiên cứu. Năm thứ hai dành để nghiên cứu chuyên sâu và phác ra những kết luận khoa học. Cuối cùng, các học viên viết hoàn chỉnh luận án dưới sự hướng dẫn và nhận xét của các giáo sư vào năm thứ ba.

Tiếng Anh

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

GCSE is a Certificate of Secondary Education students usually take at the age of 16. This certificate is a measure to evaluate students’ study at high school and has direct influence on choosing next courses of students in UK. The highest grade of GCSE is A* and the lowest grade is G. IGCSE (International GCSE), is the equivalent of GCSE but is accepted all over the world.

A level is a course which lasts 2 years or 18 months, which depends on schools and majors. This course is for students who have GCSE with grade from A* to C with at least 5 subjects. This course is selected by many students in UK and international students because it brings students the widest choice of universities and degree courses.

At present, A-level programme is divided into 2 parts: AS and A2 so that students can select many subjects and study results can be more exactly evaluated. For AS year, students usually choose 4 subjects, each of which has 3 units and take the final exams of those subjects at the end of the year.

For A2 year, students will chose 3 subjects out of ones they have studied in AS year to continue their in-depth study. Final exams of those subjects will be taken at the end of the .year. Grades for AS and A2 are from A to E, un-passed grade is U. For each subject, 3 units of A2 are added by 3 units of AS to create a final A-level subject. The result of this final A-level subject is the condition for university admission.

When taking A-level course designed like this. Students are provided with necessary skills to adapt to university environment besides focusing on selected subjects for university entry.

A-levels

A-level programme is a two year course (or 18 month course, depending on the school or major you choose) for students who have GCSE certificate in which at least 5 subjects have the marks from A to C. This course has been chosen by many students in UK as well as international students who want to be accepted by the schools they apply for.

A-level programme has been divided into 2 parts: AS and A2 so that students can choose more subjects and their study progress can be more accurate. In AS part, students often choose 4 subjects, each subject has 3 credits and students will have examination on chosen subjects at the end of the first year.

In A2 part, students choose 3 subjects from the subjects that have been finished in AS part to specialize in. Each subject has 3 credits and students will have examination at the end of the second year. There are marks from A to E, students will fail if getting mark U. All the results of AS and A2 will be the condition to be accepted by universities.

With such a programme, students will not only be specialized in chosen subjects, but also provided necessary skills to get into universities.

Foundation Programme

This course is for international students who have graduated from high schools in their countries but want to study in U.K universities. It usually lasts 1 year and is designed according to specified majors with programmes to support, improve English and necessary skills to study in university. However, foundation programme is not the general one of the nation which every college or university has to follow. Therefore, not all universities in UK accept the result of this programme. You can get detailed and detail information about Universities (accepting Foundation results) from the school where you do

The advantage Foundation has over A-level Programme is shorter study time, lower cost. Moreover, Foundation programme is more suitable for students who have finished high school in Viet Nam. However, when taking this course, students have to choose university major first and learn about universities which accept Foundation results.

Bachelor Degree

One undergraduate course usually lasts 3 or 4 years, depending on students’ choice. In each school year, students have to choose several core modules and optional modules. The results of each school year are showned in graduation transcript.

One school year in U.K universities is divided into terms: the first term is from the end of September to the end of December; the second term is from January to March; the third one is from April to June. In the first two terms, each module has 2 different ways of teaching. The former is lecture involving a lot of students while the latter is seminar at class with the number of students from 10 to 20 students. The third term is usually for students to do graduation thesis and revise for final year exam. The grade of each subject will be in the form of percentage with degree classifications as follow: The First Class(equal or more than 70%), The Upper Second Class (from 60% to 69%); The lower Second Class (from 50% to 59%), and The Third Class (from 40% to 49%). The fail grade is less than 40%.

Besides core lessons, students study some foreign languages or join outdoor activities such as sports, clubs and groups having the same interest.

Pre-Master’s programme

This course is for those who have graduated from Vietnamese Universities and want to continue their study by doing Master’s Programme in the UK. Pre-Master’s programme aims to improve your standard of English and raise your IELTS score, to help you with in-depth research and writing dessertaions, and to progress towards a Master’s Programme in the UK. Because Master’s Programme only lasts 1 year, students should be well prepared in term of language, skills as well as necessary knowledge for their major.

Therefore, Pre-Master’s course is suitable for students who want to gain more experience, good preparation for their Master’s Programme. This course lasts from 3 to 9 months, depending on experience and ability of each student.

Master’s Degree

Being different from Master’s Programmes of some countries, Master’s Programme in UK only lasts 1 year because students are taught specialty. Therefore, this course has few impacts on your job and income and helps you reduce living expenses. Students need to be well prepared in both terms of language and skills before the course because of this one-year period.

Teaching methods includes lectures, seminars in class and team working. Graduation Point is the combination of final year test mark and marks gained during studying process. At the end of the course, every student will complete their dissertation (from 10.000 to 15.000-words) in order to get a graduation degree.

Doctoral Degree

Doctoral Degree is a research course lasting at least 3 years, finishing with the dissertation of 70.000 words. This dissertation must be reliable enough to be published and can be proved to be a new research or finding. Generally, the first year is spent on enriching knowledge and developing research methods and. The second year is used for in-depth research and draft of scientific conclusion. Finally, students complete their dissertation with instructions from supervisors in the third year.

Đánh giá ngay
Back To Top