Skip to content

Tìm hiểu về chương trình A Level ở Anh Quốc

Cập nhật vào 23/09

Chương trình A-level ở Anh kéo dài 2 năm dành cho học sinh 16 – 19 tuổi. Chương trình A-level được biết đến như là trường bậc 6. Năm thứ nhất của chương trình bậc 6 được gọi là bậc 6 thấp, năm thứ hai được gọi là bậc 6 cao.

Chương trình A-level ở Anh kéo dài 2 năm dành cho học sinh 16 – 19 tuổi. Chương trình A-level được biết đến như là trường bậc 6. Năm thứ nhất của chương trình bậc 6 được gọi là bậc 6 thấp, năm thứ hai được gọi là bậc 6 cao.

Học sinh sẽ phải thi quốc gia vào cuối 2 năm học, các đại học sẽ dựa vào điểm số này để quyết định nhận học sinh vào trường. Điểm A-level càng cao thì học sinh càng có cơ hội vào được trường đại học theo nguyện vọng. Có thể nói, chương trình A Level là tấm hộ chiếu để vào các trường Đại học tốt nhất ở Anh.

Học sinh chọn môn học A-level dựa vào định hướng nghề nghiệp và khả năng học tập của chính mình. Thông thường học sinh chọn 4 môn cho năm đầu tiên và chọn 3 trong số 4 môn đó để học nâng cao trong năm thứ hai. Học sinh nên chọn các môn học giúp cho chuyên ngành học đại học sau này. Các bài thi A-level có điểm từ A (cao nhất) đến E

Đánh giá ngay
Back To Top