skip to Main Content
Học Viện Quản Lý SIM

Học viện quản lý SIM

Ngày nay, SIM là một trong học viện lớn nhất của Singapore và khu vực với hơn 16,000 sinh viên đến từ gần 40 quốc gia trên thế giới theo học hơn 50 chương trình cao đẳng, đại học, thạc sĩ. SIM liên kết với các trường đại học nổi tiếng: Đại học London (Anh), Đại học Buffalo, New York (Mỹ), Đại học RMIT và Đại học Wollongong (Úc). Tại SIM hiện có hơn 250 giảng viên người Singapore và hơn 300 giảng viên quốc tế đến từ các trường đại học liên kết của SIM.

 

I.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình học

Thời gian học

Học phí

Khai giảng

Khóa học tiếng Anh

3 tháng/cấp độ

2140$S/cấp độ

tháng 1, 4, 7, 10

Khóa học dự bị

6 tháng

3,424$S

tháng 1, 4, 7, 10

Kinh tế (do trường đại học London cấp bằng)

1 năm

7,104.80$S;

Lệ phí đăng kí và thi: 3,300$S

tháng 8

Quản trị (do trường ĐH SIM cấp bằng)

3 năm

24,396$S;

Lệ phí đăng ký và thi: 11,000$S

tháng 9

Cử nhân Hệ thống thông tin & Quản trị cấp bằng của trường đại học London, Anh quốc

2 năm

9,416$S;

Lệ phí đăng ký và thi: 5,600$S

tháng 8

Kế toán tài chính; Tài chính ngân hàng; Kinh doanh; Kinh tế & Tài chính; Kinh tế & Quản trị; Quản trị; Toán & kinh tế do Trường Kinh tế London (LSC), Đại học London cấp bằng.

2 năm

9,416$S;

lệ phí đăng ký và thi: 5,600$S-6,900$S

tháng 8

Cử nhân Quản trị kinh doanh cấp bằng của ĐH RMIT, Úc

2 năm

21,228.80$S

tháng 1, 7

Cử nhân Kinh doanh về Marketing

1,5 năm

17,248.40$S

tháng 7

Cử nhân Kinh doanh về kinh tế và tài chính

1,5 năm

17,248.40$S

tháng 1

Cử nhân Khoa học máy tính (An ninh hệ thống, Đa phương tiện và thiết kế game) cấp bằng của ĐH Wollongong, Úc

3 năm

31,565$S

tháng 1, 4, 7, 10

Cử nhân khoa học Quản trị kinh doanh, cử nhân Truyền thông, cử nhân Tâm lý cấp bằng đại học Buffalo, New York, Mỹ

3 năm

57,780$S

tháng 5 (học 3 năm); tháng 1, 9 (học 3 năm 4 tháng)

II.YÊU CẦU NHẬP HỌC

1. tốt nghiệp PTTH đối với chương trình cử nhân

2.học lực trung bình lớp 12 trên 6,5

*Sơ đồ quá trình học:

 Tiếng Anh —- Cao đẳng (1 năm) ——-Cử nhân (2 năm) (Đại học London, đại học

 RMIT, đại học Wollongong)

 Tiếng Anh ——Cử nhân (3 năm)(Đại học Buffallo, Mỹ

 Sinh viên có IELTS 5.5 sẽ được bỏ qua chương trình học tiếng Anh tại SIM.

 Sinh viên có học lực trung bình lớp 12 từ 6,0-6,4 sẽ phải học thêm khóa học dự bị 6 tháng trước khóa  học cao đẳng.

III . CÁC CHI PHÍ KHÁC

– Phí ghi danh (không hoàn lại): 128.40$S

– Tất cả các chi phí trên đã bao gồm thuế GST 7%.

Back To Top