Skip to content

Dành học bổng SIM Global Education

Cập nhật vào 07/08

Trường đào tạo 60 chương trình học theo chuẩn của các trường của Anh, Mỹ, Úc và châu Âu. Trường cung cấp các chương trình học phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn, cũng như những mục tiêu nghề nghiệp thuộc các ngành công nghiệp và thương mại.

Môi trường giáo dục của SIM Global Education là một môi trường giáo dục toàn cầu với nhiều sinh viên đến từ 40 quốc gia khác nhau trên thế giới. Khi học tập tại ngôi trường này, sinh viên có cơ hội học tập, giao lưu và chia sẻ với sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa phong phú và đa dạng.

Các bậc phụ huynh sẽ hoàn toàn yên tâm khi cho con cái của mình theo học trường này, một ngôi trường giúp cho sinh viên có thể phát triển tối đa năng lực học tập cũng như khả năng vể thể thao, văn hóa, nghệ thuật và xã hội.

HỌC BỔNG SIM GLOBAL EDUCATION

Học bổng SIM được trao cho sinh viên xuất sắc theo học chương trình đại học tại SIM Global Education.

Mỗi năm có 35 học bổng được trao cho những sinh viên xuất sắc, bao gồm cả những sinh viên mới và những sinh viên đã theo học tại trường. Học bổng của trường được chia thành các nhóm như sau:

Sinh viên có thành tích học tập và khả năng lãnh đạo xuất sắc

Học bổng này được trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và thể hiện khả năng lãnh đạo trong và ngoài lớp học.

Sinh viên có năng khiếu mĩ thuật và thể thao

Học bổng này được trao cho những sinh viên nắm giữ những kỉ lục thể thao hoặc nhưnhs sinh viên có năng khiếu đặc biệt.

Giá trị học bổng

Học bổng có giá trị cho cả khóa học, lệ phí thi, các lệ phí bắt buộc và chi phí sách vở.

Điều kiện nhận học bổng

Tất cả các sinh viên Singapore và sinh viên quốc tế đều có cơ hội nhận học bổng này.

Sinh viên muốn giành được học bổng này cần tìm hiểu điều kiện đầu vào chương trình học mà mình muốn theo học và phải được nhận vào học trước khi được nhận học bổng.

Hạn nộp học bổng

Ngày cuối cùng của tháng 3 cho chương trình học bắt đầu từ kì 2 của năm.

Ngày cuối cùng của tháng 9 cho chương trình học bắt đầu từ kì 1 của năm học tiếp theo.

Đánh giá ngay
Back To Top