Skip to content

Học Viện TMC

Cập nhật vào 09/10

Học viện TMC thuộc tập đoàn giáo dục TMC được thành lập năm 1981. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong, TMC đã đạt được Chứng nhận giáo dục chất lượng Singapore – SQC for PEO, ISO 9000, Chứng nhận CaseTrust và được các Đại học và Học viện hàng đầu của Anh, Úc, Mỹ…công nhận về chất lượng đào tạo, cũng như trình độ sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1.Anh Văn: (đầu vào: tháng 1,4,7,10)

– Anh văn tổng quát: 6 cấp độ ( mổi cấp độ 10 tuần)

– Anh văn chuyên ngành

– IELTS

– Anh văn dành cho các doanh nghiệp

– Các chuyến du lịch học tập ngắn hạn Học phí: tùy theo học cấp độ nào: từ $S 2200 đến $S 3000 

2.Cao đẳng&Cao đẳng nâng cao: 

Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị du lịch  khách sạn, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ làm phim họat hình và phát triển game…

Chuyên ngành

Học phí

Thời gian học

Đầu vào & điều kiện

Quản trị kinh doanh & marketing, Quản trị du lịch khách sạn, Truyền thông đại chúng

$S4,100
$S8,400

( CĐ Nâng cao)

– 6 tháng tòan thời gian với chương trình cao đẳng.

– 12 tháng đối với chướng trình cao đẳng nâng cao

– Điều kiện đầu vào cho chương trình học cao đẳng hết lớp 11.

– Đối với chương trình cao đẳng nâng cao: Tốt nghiệp PTTH.

Công nghệ thông tin

$S5,400
$S6,900( CĐ Nâng cao)

Công nghệ họat hình và phát triển game

$S5,200
$S10,200( CĐ Nâng Cao)

3.Cử nhân: 

Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị du lịch khách sạn, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ làm phim họat hình và phát triển game…

Chuyên ngành

Học phí

Thời gian học

Đầu vào & điều kiện

Quản trị kinh doanh & marketing, Quản trị du lịch khách sạn, Truyền thông đại chúng

$S 16,000 đến $S21,250

12 – 16 tháng

– Anh văn 5.5 ( Nếu chưa có anh văn thì có thể học tại trừơng) 

Công nghệ thông tin

$S 16,000 đến $S21,250

Công nghệ họat hình và phát triển game

$S 16,000 đến $S21,250

4.Thạc sỹ

Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…. 

Chuyên ngành

Học phí

Thời gian học

Đầu vào & điều kiện

Quản trị kinh doanh

S$ 18,240 

12 tháng

– Tốt nghiệp Đại học

– IELTs 6.0

Công nghệ thông tin

S$ 18,240 

Đánh giá ngay
Back To Top