skip to Main Content

Học bổng ngành kinh tế tại British University Vietnam

Học sinh có cơ hội nhận 10 triệu đồng khóa dự bị đại học khi đăng ký các chuyên ngành của Đại học Staffordshire tại BUV hoặc 10% học phí khóa dự bị, năm thứ nhất đại học khi đăng ký ngành tài chính – ngân hàng của Đại học London tại BUV.

Bước tiếp giấc mơ đại học với chương trình IFY

Dự bị quốc tế IFY là chương trình do Language Link và tổ chức giáo dục quốc tế NCC Education – Anh quốc phối hợp, giúp sinh viên chuẩn bị hành trang văn hóa, kỹ năng sống để thích nghi và hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nước ngoài.

Back To Top